Betydelse och Innovationer av Cykelparkering

Många stora städer över hela världen har främjat perambulering och cykeltur. Detta förhindrar inte bara trafikintensiteten utan är också miljövänlig. Därför ges förberedelsen av cykelparkering och cykelställen så mycket betydelse. Det främjar detta transportsätt genom att förbättra fordonets säkerhet.

Cykelställ:

Cykelstativ eller ett cykelparstativ är ett instrument som cyklarna är fastsatta för för säker parkering. Cykelställen kan vara fristående, säkert anslutna till marken och kan också fästas på någon väsentlig del av byggnaden. I affärsområden används cykelställen i privat cykelparkering. inomhus cykelställ används.

Användbarheten hos cykelställen bestäms av flera faktorer som synlighet och närhet till destinationerna, tillräckligt avstånd från bilparkering, väderförhållanden och fotgängartrafik. Vilken typ av cykel som ska installeras beror på alla dessa faktorer så att rätt slag kan konstrueras för att säkerställa cykelns säkerhet.

Installation av cykelställ:

Installation av cykelställ är viktigt för att säkerställa att det är säkerhet och användbarhet. De ska installeras i trånga platser som är populära sevärdheter, och cyklisterna tycker det är bekvämare att åka till sina destinationer.

Det ska också ha ett tillräckligt avstånd från andra fordonstrafik och gångtrafik så att cyklarna enkelt kan manövreras utan olyckor. Väderskydd bör ges för långtidsparkering för att undvika korrosion av cykelställen. Cykelställen bör också göras tillräckligt höga för att hjälpa till med avläsningsjusteringar.

Platser för cykelparkering:

Miljön som kräver cykelparkering kan vara av två typer. Klass I-platserna har parkeringsregler och väderskydd eftersom cyklarna parkeras under längre tid. Till exempel skolor, högskolor och bibliotek.

Klass II-platserna är de offentliga områdena där cyklister kan lämna sina cyklar obevakad i mindre än en timme eller två. Här är inte väderskydd nödvändigt, men synligheten bör övervägas för ökad säkerhet. Till exempel parker, restauranger, picknickområden etc.

Olika typer av cykelställ.

Det finns olika typer av cykelställ på marknaden idag, beroende på miljö, höjd, längd, slangstil, rördiameter, bultstorlek etc. och även beroende på tillverkarna. Det är dock typiskt kategoriserat i sex stilar. De är U-Rails eller Staple Sheffield stativ, våg eller Serpentine stativ, bollard stil eller Post och ring, galler stil eller stege, innovativa och dekorativa ställen.

Olika typer av montering och finish:

De kommersiella cykelställen är uppbyggda av olika material. De kan vara galvaniserade, pulverlackerade, termoplastbelagda, återvunnet plast och rostfritt stål. Deras monteringsstil varierar också med miljön. De kan antingen planteras i marken eller fästas på ytan med bultar. De kan anslutas med skenor, väggmonteringar och även flyttbara fästen finns också för tillfälliga montering.

Cykelstället är en viktig aspekt av den eftersökta säkerheten för cykelparkering. Vid Cykelboxen har vi samarbetat med nederländsk leverantör Falco för att tillhandahålla effektiv fungerande cykelparkering för utomhusmiljön. Speciellt Falco-premiumen som är den uppgraderade cykeln står på två våningar är det bästa i konstruktion och användarvänlighet som bör kontrolleras på vår hemsida.