Cykelparkeringslösningar

Många länder har infört cykelprogram som en del av att rädda planeten från förorening. Cykelprogrammet är den gröna lösningen och ett alternativ till allmänheten från att använda bilar för korta sträckor. Med användning av cykler som växer starka har ett nytt problem uppstått när det gäller hur man skyddar cykler och parkering. Cyklister har ofta stött på problem när det gäller parkering eller lagring av sina cyklar i slutet av deras destination. Det var inte ett genomförbart alternativ att bara parkera på vägarna, eftersom det medför hinder för trafik, fotgängare och är utsatt för vandalism.

Det vanliga problemet för cyklister

För att öka antalet cyklister och som motivation för nuvarande användare måste cykellagringslösningar implementeras överallt. De flesta cyklister är frustrerade utan att veta var de ska parkera sina cyklar. För både utomhus- och inomhuscykelparkering kommer cykelställen till räddning. Företagare och offentliga utrymmen installerar nu cykelställ för att uppmuntra användningen av cykler. Även de nya utvecklade rummen innehåller cykelverkstäder som en del av parkeringsanläggningen. Vissa föreskrifter och riktlinjer ska beaktas vid installation av cykelställ för att säkerställa cykelanvändningens livslängd.

Var att installera cykelparkering

Välj alla populära destinationer som offentliga platser, främst för att installera cykelställ eller skyddsrum. Busshållplatser, sjukhus, bibliotek, parker och järnvägsstationer bör också vara utrustade med cykelparkering eftersom de är destinationer med hög trafik. Skolor, universitet och kontor uppmanas också att installera cykelparkering för att uppmuntra sina elever och personal att använda cyklar för pendling. Om bostadsanläggningar också överväger parkering för cyklister, kommer invalidcykler att minska kraftigt för användarna. Cykelställ, skåp, skyddsrum, lockups är några av de populära cykelparkeringslösningarna som finns tillgängliga nu.

Stativen är enkla strukturer gjorda av stål, gjutjärn eller några prefabricerade material för att parkera cyklarna. Syftet med att installera cykelställ för att säkra cykeln faller och de ger cyklisten ett utrymme att låsa sina cyklar. Cykelställ är bra för korttidsparkering. För långtidsparkering behöver du cykelskydd, garage eller förvaringsskåp för att lagra din cykel. Cykelskåp är inneslutna utrymmen som ger parkering för en cykel eller två och är hög säkerhet lagring med nyckel och lås.

Till skillnad från cykelskåp har cykelskydd inte lås och nyckel men skyddar cykeln mot regn och sol. Några installationscykluslåsningar i deras parkeringsplatser ger mer säkerhet än cykelställ. Låsningen håller cykeln på plats och är ett långsiktigt förvaringsutrymme för begränsade personer. Det viktiga elementet att tänka på när man installerar cykelparkering är synligheten. Cykelställen ska vara på ett synligt ställe för att användarna lätt kan lokalisera och minska stölderna. Cykelparkeringen ska vara lätt tillgänglig för användaren. För det mesta behöver de installeras nära ingången till byggnader, kontor och parker där säkerhetsnivån är hög.