Cykelparkering – Initiativ för en miljövänligare miljö

Det bästa sättet att transportera, vilket är billigt, hälsosamt och saknar användningen av oljebränsleförbrukning är cykeln. Det är perfekt att pendla i en stad utan att skada miljön. Med ökningen av användningen av cyklar uppstod behovet av att bygga parkeringsplatser för cyklar. Många mönster är innovativa för att göra cykelanvändningen trendig och funktionell.

Cykelparkeringen kan planeras för både inomhus och utomhus parkering. Utomhus parkeringsplatser inkluderar vanligtvis cykelskydd, cykelställ, bollards och inverterade U-ställen. Skräddarsydda konstruktioner kan planeras för utomhuscykelparkering när det gäller företagskontor och kommersiella byggnader. Även om cykelställ kan tillverkas av en mängd olika material, är vanligt förekommande komponenter galvaniserat stål, återvunnen plast och termoplast som är slitstarka och kan klara av miljöförhållanden.

De tjänar både syftet med estetik och funktionalitet samtidigt som uniktet hålls i design. Den viktiga faktorn som måste beaktas vid utformningen av cykelparkeringen är platsen. Cykelställen ska vara lättillgängliga för användarna och installerade nära utgången samtidigt som förtroendet för att deras fordon är säkert parkerade. Att ge lättillgänglighet till cykelställen ökar användningen av cykelställ med cyklister.

Cykelställ är de enklaste konstruktionerna på cykelparkering som gör det möjligt för användarna att parkera sina cykler och säkra dem med ett lås. Med reducerade offentliga utrymmen och parkeringsplatser blev två-cykelställen allestädes närvarande så att cyklister parkerade sina cyklar på ett begränsat utrymme. Stativen är konstruerade för att göra monteringen och avmontera lätt när det gäller parkering i andra tier.

De inverterade U-cykelställen används mest i stadsområden där cyklar kan parkeras på trottoaren utan att ta upp för mycket utrymme och låter fotgängare gå. Vågmodellen är förlängningen av U-stället där flera cykler kan parkeras sida vid sida och installeras vanligtvis nära universitet, parker och offentliga byggnader. Rattstativet är vanligt i närheten av sjukhus där vertikala stänger håller cykeln på plats. Den kan användas för tillfälliga parkeringsplatser.

Vissa byggnader installerar innovativa cykelställ för att förbättra stilen på parkeringsplatsen och hålla funktionaliteten bäst. Många företag har gått in i tillverkningsflödet av cykelställ med ökad användning av dem. Anpassade rack tillverkas med den högsta kombinationen av design, funktionalitet och säkerhet. Högdensitetshållare används mest i statliga sektorer och institut medan skräddarsydda mönster fungerar för företagskontor.

De privata sektorns kontor kräver mestadels cykelskåp som erbjuder hög säkerhet till sina anställda som är resistenta mot vandalism och klimatförändringar. De är utformade för att hålla länge och kan rymma 2 cyklar i en skåp. Separata dörrar med lås tillhandahålls för att upprätthålla ägarens integritet. Flytta till cykelpendlar för att uppmuntra grön rörelse i stadsområden för att stoppa den växande föroreningen.